Toiminta & nuorisotyö

Piispala on yksi kymmenestä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta, jonka toimintaa ohjaa nuorisolaki ja -asetus. Saamme tukea nuorisotoiminnallemme opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Valtakunnallisena nuorisokeskuksena ensisijainen tehtävämme on tukea kasvattajien ja kouluttajien työtä sekä palvella kansallista ja kansainvälistä nuorisotoimintaa. Tätä tehtävää toteutamme mm. leirikoulu- ja nuorisoleiritoiminnan, nuottavalmennuksen, seikkailukasvatuksen ja koulutustoiminnan kautta.  nuorisokeskukset tuottavat mm. leirikoulujen, nuorisoleirien ja koulutustapahtumien järjestämiseen liittyviä palveluita.

Tavoitteena on tarjota nuorille omakohtaisia onnistumisia ja yhteisöllisiä elämyksiä – hetkiä, jotka ohjaavat nuorten kasvamista mm. opetussuunnitelman ja nuorisokasvatuksen tavoitteita tukien.Keskukset tarjoavat lapsille, nuorille, nuorisojärjestöille ja nuorisoryhmille turvallisen toimintaympäristön. Nuorisokeskusten toimintaa säätelee Suomen nuorisolaki- ja asetus.

Toiminta-ajatus ja tavoitteet

Piispalan toiminta-ajatuksena on palvella alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä nuorisotoi­mintaa sekä toimia monipuolisena vapaa-ajan ja koulutuksen keskuksena. Keskeisenä toiminnan muotona ovat leirikoulutoiminta, sosiaalinen nuorisotyö ja monipuolinen liikunta- ja nuorisoleiritoiminta.

Piispala haluaa omalla toiminnallaan edistää

  • kestävää kehitystä
  • hyvinvointia ja terveyttä
  • osallisuutta
  • sosiaalista vahvistamista

Nuorisokeskukset saavat tukea nuorisotoimintaan veikkausvaroista. Avustuksista päätetään vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön kanssa käytävissä neuvotteluissa. Toiminta-avustukset myönnetään tulosperusteisesti. Laskennassa käytetään ns. toimintapäivää. Se tarkoittaa päivää, joka sisältää vähintään 4-5 tuntia ohjattua toimintaa. Avustusta harkittaessa huomioidaan myös tuotantokustannukset.