Tiloja aktiiviseen työskentelyyn

Toiminta ja työnteko on antoisaa, kun siihen on oikea tila. Toisinaan perinteinen luokka- tai luentotila on toimivin, meillä voitte kokeilla muutakin. Kokous- ja toimintatilamme mahdollistavat luennoinnin, ryhmätyöskentelyn, ideoinnin, toiminnalliset kokoukset, aivoriihet ja käsillä tekemisen, median tekemisen sekä musisoinnin. Kun ei anneta ajattelun rajoittaa, voi työskentely tapahtua vaikkapa musapajassa, viikinkiveneessä, rantasaunalla tai laavulla.

 Työskentelytilamme
  • kokous- ja ryhmätyötilat
  • malala
  • musapaja
  • mediapaja
  • taide- ja tuunauspajat
  • opetuskeittiöt
  • ks. myös liikuntatilat!