Pieneläinkoti Pihka

Pieneläinkoti Pihka on Nuorisokeskus Piispalan Green Care -toiminnan ydin. Pieneläinkoti avattiin käyttöön loppukesällä 2016, josta lähtien se on ollut monenlaisten ryhmien käytössä. Ryhmätoimintaan Pihkassa kuuluu aivan oikeita töitä, kuten eläimistä huolehtimista, navettatöitä, eläinten ruokkimista ja ulkoiluttamista, mutta myös vuohiagilityä ja muuta hauskaa touhua eläinten kanssa.

Pienelänkodissamme asustaa iloinen joukko vuohia, kanoja, poneja, chinchilloja ja marsuja!  Keväällä 2017 Pihkan pihapiiriin on perustettu myös puutarha, jossa toteutetaan sosiaalista puutarhatoimintaa kuntouttavalla otteella.

Mitä on Green Care?

Green Care -toiminta on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Toiminta on ammatillista, ja sitä harjoitetaan tavoitteellisesti ja vastuullisesti sekä eläinten että ihmisten hyvinvointi huomioiden. Osallisuus, kokemuksellisuus sekä luonnon elvyttävyys ovat niitä elementtejä, joilla Green Care -toiminnassa saadaan hyvinvointia lisääviä vaikutuksia sen piirissä toimiville ihmisille. Pieneläinkoti Pihka sai laatumerkin toiminnalleen alkuvuonna 2018. Laatumerkki kertoo, että toimintamme eläinten kanssa on vastuullista, ammatillista ja tavoitteellista.

Lisää tietoa Green Caresta saat Green Care Finlandin kotisivuilta.

http://www.gcfinland.fi/

Green Care Piispalassa

Esimerkiksi leirikouluohjelmissa tavoitteena on Green Care -menetelmän pohjalta antaa lapsille ja nuorille kokonaisvaltainen kokemus eläinten hoidosta ja molemminpuolisesta hyvinvoinnista ja luottamuksesta. Osallistuja pääsee kantamaan vastuuta eläimestä ja oppimaan erilaisia eläinten hoitoon liittyviä tehtäviä. Tärkeänä osana on tunnetaitojen opettelu. Eläin ilmaisee tunteensa avoimesti ja selkeästi, mutta reagoi myös ihmisen tunteisiin.

Erilaisissa hankkeissa, perheiden ja päiväkotiryhmien sekä ikääntyneiden kanssa Green Care -menetelmää hyödynnetään periaatteessa samalla tavoin kuin leirikoululaisten kanssa. Jokainen ryhmä huomioidaan erityistarpeineen ja toiminta räätälöidään ryhmän tarpeet ja toiveet huomioiden. Eläinavusteisen toiminnan lisänä Pihkan pihapiirissä harjoitetaan sosiaalista puutarhatoimintaa, joka tukee hyvin Green Care -toiminnan tavoitteita.