Hyvinvoiva nuori

Hyvinvoiva Nuori kehittämishanke paneutuu työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaalisen osallistumisen vahvistamiseen Saarijärven ja Viitasaaren seutukunnalla ajalla 1.9.2015-31.8.2018. Hankkeen rahoittajana on Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen päätavoitteena on työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

EU ESR FI vertical 20mm rgb VipuvoimaaEU 2014 2020 rgb

 

Kohderyhmä

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevat 17-29 vuotiaat nuoret ja yli 29 vuotiaat pitkäaikaistyöttömät.

Tavoitteena

Tavoitteena on vahvistaa ja parantaa kohderyhmän itsetuntoa ja myönteistä tulevaisuuden kuvaa, yleistä hyvinvointia ja terveyttä, osallisuuden tunnetta ja elämänhallintataitoja sekä työelämätaitoja. Tavoitteena on myös etsiä ja löytää uusia ratkaisuja kaikista haastavimpien nuorten elämänhallinnan parantamiseen. Osatavoitteena on

  • palvelujen näkyväksi tekeminen, saatavuuden ja ohjautuvuuden parantaminen
  • nuorten sosiaalinen vahvistaminen monialaisen yhteistyön ja positiivisen psykologian keinoin
  • kykyviisarin työ- ja toimintakykyarvioinnin toteuttaminen ja saatujen tulosten hyödyntäminen
  • uusimuotoisen palvelukeskittymän toiminnan käynnistäminen

Hankkeelle myönnettiin muutoshakemuksella jatkoa 1.9.2017-31.8.2018. Hankkeen kolmantena toimintavuonna tavoitteena on purkaa työllistymisen esteitä ja kiinnittää asiakkaat työelämään. Lisäksi tavoitteena on parantaa asiakkaiden itsetuntoa ja myönteistä tulevaisuuden kuvaa sekä työelämätaitoja. Hankkeessa järjestetään yksilö- ja ryhmävalmennuksia. Toiminta voi tapahtua myös asiakkaan kotipaikkakunnalla.

Ota yhteyttä

Päivi Hakkarainen p. 040 508 3233 tai Tiina Törmä 040 5240 880. Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi(at)piispala.fi