Suomen Nuorisokeskukset

Piispala on yksi kymmenestä valtakunnallisesta nuorisokeskuksesta. Keskukset ovat kansainvälisen ja valtakunnallisen nuorisotoiminnan alueellisia tukikohtia. Niiden tehtävänä on tarjota lapsille, nuorille ja kasvatus- ja nuorisoalan toimijoille palveluja, jotka tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Nuorisolaki ja -asetus säätää

Nuorisokeskuksista säädetään nuorisolaissa ja -asetuksessa ja toimintaa rahoittaa ja valvoo opetus- ja kulttuuriministeriö.Lähtölaukaus nuorisokeskusverkoston perustamiseen tuli historiallisesta Helsingin ETY-kokouksesta vuonna 1975. Kokous asetti tavoitteeksi nuorten kansallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden edistämisen Euroopassa. Piispala ja kolme muuta keskusta olivat ensimmäisten perustettujen  joukossa vuonna 1982.

Suomen Nuorisokeskusyhdistys

Suomen nuorisokeskusyhdistys ry (SNK ry) on valtakunnallisten nuorisokeskusten yhteistyöorganisaatio, joka toimii Helsingistä käsin. Sen keskeisin tavoite on nuorisokeskusten yhteistyö ja toimintaedellytysten kehittäminen. Keskusten valtuuttamana SNK ry tekee sidosryhmätyötä nuorisotoiminnan ja kasvatusalan toimijoiden ja rahoittajien kanssa sekä tiedottaa nuorisoalan kehityksestä ja kehittämistarpeista.

Nuorisokeskusverkosto

Piispalan lisäksi yhdeksän muuta nuorisokeskusta eri puolilla Suomea palvelee nuoria sekä nuorten parissa toimivia omilla vahvuuksillaan. Eri puolilla Suomea sijaitsevat keskukset palvelevat sekä lähialueensa nuoria ja nuorisotoimijoita että muualta Suomesta ja maailmalta tulevia vieraita. Keskukset ovat luonteeltaan hyvin erilaisia ja eri kokoisia. Piispala on nuorisokeskuksista suurin. Muita nuorisokeskuksia ovat Anjala Anjalankoskella, Hyvärilä Nurmeksessa, Marttinen Virroilla, Metsäkartano Rautavaaralla, Oivanki Kuusamossa, Pikkusyöte Pudasjärvellä, Villa Elba Kokkolassa ja Vasatokka Inarissa.